Mega Hoodia

Bukod sa pagkaparalisa, pagkalumpo at pagkabaog, napakalaki pa ang magiging gastusin sa ospital

mega hoodia